Urgent News

Welsh Phrases

 

Cymraeg I Rieni –
Welsh for Parents

 

 

Days of the Week - Dyddiau'r wythnos

• Monday   -    Dydd Llun,

• Tuesday   -   Dydd Mawrth,

• Wednesday -   Dydd Mercher,

• Thursday   -  Dydd Iau,

• Friday  -  Dydd Gwener,

• Saturday   -  Dydd Sadwrn,

•Sunday  -  Dydd Sul

 

 

Misoedd – Months of the Year

 

•Ionawr   –   January

•Chwefror  –   February

•Mawrth   –   March

•Ebrill   –   April

•Mai   –   May

•Mehefin   –   June

•Gorffennaf –   July

•Awst   –   August

•Medi   –   September

•Hydref  –   October

•Tachwedd   –   November

•Rhagfyr   -   December

•Penblwydd Hapus           Happy Birthday

•Nadolig Llawen               Happy Christmas

•Blwyddyn Newydd Dda    Happy New Year

•Pasg Hapus                    Happy Easter

 

•1 - un,

•2 - dau,

•3 - tri,

•4 -  pedwar,

•5 - pump, 

•6 - chwech,

•7 - saith,

•8 -  wyth,

•9 -  naw,

•10 - deg

•Eisteddwch          Sit

•Sefwch                  Stand

•Ewch                     Go

•Dewch                  Come

•Mae hi’n amser…..chwarae / cinio / mynd adref / cofrestr / tacluso.

•It’s…… playtime / dinnertime /   home time / register /  tidy up time.

•Bore da             Good morning

•Prynhawn da      Good afternoon

•Noswaith dda     Good evening

•Nos da              Good night

•Hwyl fawr  Good Bye

•Pwy wyt ti?/Be ydy d’enw di?  

•Who are you/What’s your name?

 

•……… ydw i     

•I’m ………

•Sut wyt ti?             How are you?

 

•Bendigedig/Gwych       Fantastic

•Da iawn diolch          Very well thanks

•Ofnadwy                  Terrible

•Wedi blino                Tired

•Hapus/trist               Happy/sad

 

•Porffor, •Llwyd, •Brown, Oren, Coch, 

Glas, Gwyrdd, Melyn, Du, Pinc

 
 
 
 
 

 

  1. welsh-for-parents